Uw bestelling wordt in behandeling genomen en krijgt per mail een data en bevestiging.

Agenda ALV vergadering

 1 = Opening welkom door de voorzitter.

  2 = Mededeling en ingekomen stukken.

  3 = Verslag vorige vergadering.

  4 = Verslag secretaris.

  5 = Verslag penningmeester.

  6 = Verslag kascontrole.

  7 = Verkiezingen nieuwe kascommissie.

  8 = Verkiezing van 

  9 = Jubilarissen.

10 = Rondvraag.

11 = Sluiting vergadering.