Wie zijn wij

Wij zijn een laagdrempelige vereniging die als doel heeft om zonder winstoogmerk zo veel mogelijk mensen uit alle lagen van de samenleving te leren hoe een in nood verkerend medemens die door een ongeval of bijvoorbeeld door een hartritmestoring is getroffen zo snel mogelijk adequaat te helpen.
Als iedere seconde telt is het erg belangrijk dat er mensen zijn die weten hoe je eerste hulp kunt bieden met de middelen die op dat moment ter beschikking staan. Een ambulance of professionele hulp is niet altijd direct voor handen.
Onze vereniging bestaat uit een hoofdbestuur dat op het moment bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, verbandcommissaris en 2e secretaris.

Hieronder vallen 2 locaties.

 

Alle bestuursleden zijn door de leden in de algemene leden vergadering democratisch gekozen. Zij doen dit geheel op vrijwillige basis zonder er voor betaald te krijgen.
Bij iedere locatie zijn door het Oranje Kruis bevoegde docenten actief die onze leden en toekomstige leden ieder jaar weer bijscholen op het gebied van de E.H.B.O. Doordat wij geen cent subsidie ontvangen, wordt er door onze leden contributie betaald.
Hiervan betalen wij alle kosten denk hier bij aan zaalhuur, docentengage, en materiaal zoals reanimatiepoppen, AED apparatuur en verbandmiddelen.

 

Wij timmeren altijd aan de weg om het onze leden binnen onze vereniging naar de zin te maken, zo hebben wij in het seizoen 2010 besloten om het lesprogramma te verkorten van tien naar zes avonden, gezien het E.H.B.O. diploma 2 jaar geldig is, smeren we de cursus over 2 jaren uit.
Vroeger werd de hele cursus in een seizoen gedaan en stonden onze docenten ieder jaar alles te herhalen. Dit initiatief is door de meeste van onze leden zeer goed ontvangen. Uiteraard wordt elk jaar de reanimatie met AED herhaald.
Ondanks dat E.H.B.O. een serieus onderwerp is wordt er binnen onze vereniging ook plezier gemaakt en gelachen, dit omdat wij boven alles een vereniging zijn en sociaal contact daarbij een grote rol speelt.

Buiten dat wij Oranje Kruis erkent zijn, zijn wij ook aangesloten bij de Nationale Bond voor E.H.B.O.
Dit is een landelijk orgaan die de zelfde doelstelling nastreeft als onze vereniging, verdere info is te verkrijgen op www.nationalebond.nl

Waarvan onze leden automatisch lid zijn.
Zij krijgen het drie maandelijks tijdschrift Eerste Hulp van de bond toegestuurd,

hierin staan alle ontwikkelingen op het gebied van E.H.B.O. beschreven.


Secretaris     

Willem van Yperen