De Vereniging

Het bestuur dat gekozen is door de leden van de vereniging, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid.

Het  dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester en een Verbandmeester (Vacant)

Bestuur

1Voorzitter                :  Mevr.  A. Penninkhoff - Neef    

2Voorzitter                :  Dhr.  J. Maatjes

1e  Secretaris                :  Dhr.  W. van Yperen

2Secretaris                 :  Dhr.  L. T. Hoogendijk

1e  Penningmeester  :  Mevr.  S. Kerpel Postema

2Penningmeester   :  Mevr.  S. Tefey

Verbandmeester        :  Vacant

Kader Instructeurs & Arts

Rotterdam Noord             :  Mevr.  A. de Groot

Rotterdam Zuid                 :  Dhr.  A. Kassmi

Arts & NRR Instucteur  :  Mevr.  J. Berkelbach van der Sprenkel - van Vliet