Agenda Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda van de algemene ledenvergadering en thema te houden.

En wel op een Maandag in April 2024 om 19,30 in de Wilhelminaschool aan de Natserweg 7
Rotterdam, zaal is open vanaf 19.00 uur.

Let op hier geld betaald Parkeren.

 

1 Opening en welkom door de voorzitter

2 Mededelingen en ingekomen stukken.
3 Verslag vorige vergadering

4 Verslag secretaris.

5 Verslag penningmeester over het jaar 2023 & 2024

7 Verkiezingen nieuwe kascommissie.

6 Verslag kascontrole commissie.

8 Verkiezing van bestuur.

9 Jubilarissen 2024
10 Rondvraag

11 Sluiting van de vergadering

Klik op foto om de Agenda ledenvergadering te downloaden

Verslag vorige ledenvergadering

klik op bovenstaande foto