Agenda Ledenvergadering

 

Uitnodiging en agenda van de algemene ledenvergadering en thema te houden maandag 22 april 2024 om 19,30 in een zaal van de Wilhelminaschool Natersweg 7,

3082 VA, Rotterdam.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

 

1 Opening en welkom door de voorzitter.

 

2  Mededelingen en ingekomen stukken.

 

3  Verslag vorige vergadering.

 

4  Verslag secretaris.

 

5  Verslag penningmeester.

 

6  Verslag kascontrole commissie.

 

7  Verkiezing nieuwe kascommissie.

 

8 Verkiezing van bestuur.  Aftredend en herkiesbaar is Astrid Penninkhoff-Neef voorzitter.

Bezwaar kunt u tot 2 dagen voor 22 april 2024 indienen volgens statuten en huishoudelijk reglement.         

 

9 Jubilarissen 2024

15 jaar lid Mevr. C de Klerk, 25 jaar lid is Dhr. M.A.K. van Baggum-Penders en Mevr. S Tefey, 30 jaar lid is  Mevr. M.A.A. Vos en Mevr. M.M. Vos, 35 jaar lid is Mevr. K.M. Heugten.

 

10  Rondvraag.

 

11  Sluiting van de vergadering.

Klik op foto om de Agenda ledenvergadering te downloaden

Verslag vorige ledenvergadering

klik op bovenstaande foto